DMS®: Sätter varumärkesarbetet i system

  • Marknadsansvariges kraftfullaste verktyg
  • Medarbetarnas tryggaste stöd
  • Ledningens säkraste tillgång
  • Organisationens levande varumärkesplattform
Boka demo

”Nu har vi fått det stöd och den styrning vi behöver."

Carina Levonen är marknadskommunikatör på Rejlers. Som en del av arbetet ingår rollen som DMS®-administratör. Det innebär bland annat att hon ansvarar för att innehållet i Rejlers DMS® är uppdaterat och att de dokument som hennes medarbetare producerar i systemet granskas och godkänns.

– För mig är DMS® en otrolig tillgång för att kunna hålla samman allt material vi tar fram och använder i organisationen. Det är också en plattform där jag kan lägga ut viktig information som gäller allt från beställning av våra mässkoncept till nyheter om mallar ...


Läs hela artikeln »


En ny syn på varumärkesarbetet


DMS®: Digital Media Solution, är ett användarvänligt och kraftfullt Brand Management-system
som kvalitetssäkrar ert dagliga arbete med material och uppgifter för marknadsföring och kommunikation.

Producera, kommentera, godkänn, beställ och arkivera allt ert kommunikationsmaterial i ett och samma system.
Få en gemensam plattform för kontroll, utveckling, ordning och styrning av ert kommunikations- och varumärkesmaterial.
Bygg upp ett effektivt och kvalitetsstyrt arbetsflöde som sparar tid och pengar.Mervärden som skapar dialog och bygger varumärket

Dialog

Rak och naturlig dialog mellan medarbetare och avdelningar kring allt varumärkes­byggande material.

Ekonomi

Löpande kontroll på kostnader för produktion och beställningar av säljblad, inbjudningar, foldrar, banners etc.

Ansvar

Tydliga vägar för ansvar, beslut, bokningar och godkännanden av allt som produceras och laddas upp i systemet.

8 ovärderliga fördelar i marknadsföringsarbetet

Nr 1
Återanvändning av tidigare kampanjer Enhetlighet i allt kommunikationsmaterial Större genomslagskraft vid marknadsaktiviteter Total kontroll på budskap, tonalitet, profil och bildspråk Effektivare administration och produktion som sparar tid och pengar Professionell produktion av trycksaker och annonser för webb och print Lättanvänd webbtjänst som inte kräver någon egen mjukvara eller server Snabbare genomförande av profilmässiga och organisatoriska förändringar
Lätt att använda

Ett flöde för kontroll, kvalitet och trygghet

Producera

Utan att behöva vara grafisk formgivare kan alla i er organisation producera färdiga professionella trycksaker och digitala dokument med hjälp av DMS® genialiska mallfunktion. Skriv in texten och välj bild, tryck på spara så är broschyren, produktbladet eller webbannonsen klar.

Kontrollera

I DMS® ingår ett integrerat arbetsflöde för granskning och godkännande av alla dokument som både produceras och läggs in i systemet. Korrekturdialogen mellan den som skapat dokumentet och granskaren sker direkt i DMS®.

Beställa

Beställ allt från kuvert, broschyrer och klisteretiketter till utställningsmaterial, skyltar och profilkläder direkt från systemet. Du anger bara hur många och vart det ska levereras och klickar på “Beställ”.

Arkivera

Skaffa en total kontroll över genomförd marknadsföring och bygg samtidigt upp en värdefull historik. Dokumentera filer och uppgifter för redan producerade och publicerade broschyrer, pro­duktblad, webbannonser, filmer, presentationer, kampanjer och utställningar.

DMS® är en smidig webbtjänst som gör att ni inte behöver lägga tid och resurser på programvaror och egen teknik.

Lätt att använda och administrera

Hjälp & stöd


Skapa & beställ

Boka demo

Moduler / Innehåll


Grafisk profil
Bildbank
Mallar
Beställning
Arkiv
FilöverföringFunktioner & Finesser

Boka demo

Är du intresserad av att veta mer om DMS® kan du boka in en live-visning. Visningen ger dig möjlighet att se hur systemet kan anpassas till er organisation och bidra till att effektivisera produktionen av marknadsföringsmaterial. Vi går bl a igenom systemets olika funktioner och flödet för granskning, beställning och arkivering.


Kontakta Pernilla och boka in en dag och tid som passar.


054-10 28 10
[javascript protected email address]

[javascript protected email address]